SzoKeReSz küldetésnyilatkozat

Küldetésünk, missziónk

Olyan érett, felelősségvállalásra képes keresztény cigány-magyar értelmiségiek segítése, akik képesek széleskörű társadalmi párbeszédre, önmaguk és környezetük formálására, kibontakoztatják képességeiket és felismerik küldetésüket.

Célunk olyan cigány és nem cigány származású fiatalokból álló közösség megteremtése, mely sikeres együttélési modellként példát mutathat a külvilág felé.

Miben hiszünk?

Hisszük, hogy a különbözőség és a sokszínűség egymás kölcsönös gazdagodására szolgál. A kölcsönös értékek megismerése és elfogadása a békés együttéléshez vezet, hogy a közös értékeink gazdagítsák, segítsék egymás el,- és befogadását.

Törekvésünk

Fontosnak tartjuk, hogy a bizalmon alapulva mindenki az adottságainak megfelelően kibontakoztathassa személyiségét a többiek javára. A cigány mentalitás, életszemlélet pozitívumainak átültetése, megértésének segítése a többségi társadalom felé. A keresztény értékrend mentén kialakuljon egy helyes, magát elfogadó, megbecsülő társadalmi önkép a cigányság részéről.

Jövőképünk

Hosszú idő alatt egymást táplálva gyönyörű művé érünk össze mi, cigányok és nem cigányok. Mint egy cseppkő.

A szakadékok mélyítése helyett, hidakat építeni a különböző társadalmi csoportok között.

Emberképünk
Szilárd világnézet
Szolgálja, fejleszti a közösséget
Felelősségvállaló
Együttműködésre törekvő
Döntésre, választásra képes
Befogadó, és elfogadó
Segítő, türelmes, megbocsátó

Bishalipesko avriphenipe!

Amaro bishalipe thaj missiovo: kasave opre bare, biivande, thaj boldine godyaver hatyarinde romenge – gazhenge zhutipe, kon zhanen butenca ando them, thaj ande luma te hatyaravavenpe, chache vorbenca, thaj pasha lasipe vorba te hatyaren, thaj te hatyaravaven, anda kode, pe maj lasheste te boldenpe, thaj kodo than, kaj so trajin. Pengi zor, pengo gogyaveripe zuraren, thaj opre pinzharen pengo bishalipe.

Ame kodo kamas, hoj kasavo kethanipe te keras mashkar le terne gazhe, thaj mashkar le terne rom, savo mishto trajin pasha jekhavreste, jekhavresa, pe luma, thaj kado sikaven avri, thaj keras modello le majbutenge.

Ame ande soste patyas?

Ame patyas, hoj e deferencia, o kaveripe, thaj le bute felura, jekhaverengo barvajipe, lashimo, kerel. Te pinzharasa Jekhavrengo lashipo, taj kodo lashe ilesa las jekhavrestar, atunchi kado hothe ingrel eme, hoj pachasa shaj trajisaras, anda jekh, ke amaro lashipo, bajvaren thaj zhutin jekhavres andre te las pachasa.

Ame so kamas te resas.

kade gindisaras, ke kodo zurales trubuj, ando kaver te patyas, thaj kade sakon sar peski zor, thaj pesko hatyaripe, thaj ilo mukhel, kade arvi te putrel peski personália, pesko manushipe, so kathar o Del las, pe majbutengi zhutipe. E romani cigna, thaj o romano hatyaripe, patyiv, thaj krisi, shukaripe te das pordal, thaj te zhutisaras ande kode, te hatyaren vi kaver, te zhanavas le majbutenca, gazhenca, thaj kodolenca, kon chi hatyaren o romanipe, thaj ando jekh them trajisaras. Ande khangeri boldine, kon patyan, kamen thaj daran le Devles, kodolengo trajosko barvalipe, thaj le Devleske kamipesa te kerdyol ek’h lahso, kasavo godyaripe, mashkar le rom, hoj o manush te zhanel vi pes mishto te dihkel ande luma, mashkar le majbut, thaj te patyivipes. Vi pes vi le majbuten na feri romen.

Amaro angle dikhipesko kipo:

Telaj but vreme, sar so jekhavres zuraras, bares sukar produkcia, sar le Devleski butyi kerdyuvas ame, roma thaj gazhe. Sar jek chepputno barr. Na le shancengi gropa, thaj le shancuri te bararas  mashkar ame. Ande kodolengo than pashuvas karing jekhavreste, keras poduri maskar le kavera.

Sar dikhas le manushen:

sastruno kipo sar dikhel, thaj hatyarel la luma  
Zhutil pe kaverende, zurarel o kethanipe
so kerel, so phenel angla kodo tordyol
pe kodo si, hoj le majbutence jek te hatyarel
zhanel te alosarel, thaj zhanel so te kerel
hatyarel, thaj andre mukhel
zhutori, lokoj, thaj ertosarel

Széchényi 2020