A szakmaiság érték - házi konferencia

A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium falai között zajló szakmai munka kiemelkedő projektje a Tutori program, melyhez a tanévek során egyre több hallgatónk csatlakozott. Az elmúlt félév munkáit ismét szakmai délutánon mutatták be a Szokeresz hallgatói és tutorai.

A Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium falai között zajló szakmai munka kiemelkedő projektje a Tutori program, melyhez a tanévek során egyre több hallgatónk csatlakozott. Az elmúlt félév munkáit ismét szakmai délutánon mutatták be a Szokeresz hallgatói és tutorai február 10-én. A program felelőse: Kalányos Krisztina.

A Szakértői Bizottság tagjai voltak:

Héderné Dr. Berta Edina, SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar általános dékánhelyettes, főiskolai docens

Kiss Mária Rita, SZTE JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet, főiskolai docens

Dr. Győri Ferenc, SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet mb. intézetvezető, főiskolai docens

A szakmai délutánt dr. Zakar Péter professzor úr a fenntartó képviseletében és Mészáros Ferenc igazgató úr köszöntő szavai nyitották meg. Ezt követően sor került intézményünk tutori programjában részt vevő hallgatók kutatási témáinak bemutatására. Az előadás után a témavezető tutor méltatta a hallgatójával folytatott közös munkát, majd lehetőség volt a témával kapcsolatos kérdések megvitatására.

A konferencián elhangzott előadások a következőek voltak:

Hőszivattyús rendszerek- Briják Dávid, tutora: Dr. Benkő- Kiss Árpád, főiskolai docens

A cigányságot érintő jogi szabályozás a XX. század második felében- Báró- Farkas Csaba, tutora: Dr. Balogh Elemér, tanszékvezető, egyetemi tanár, SZTE ÁJTK

A cigányságot érintő jogi szabályozás a XX. század második felében- Báró- Farkas Margit, tutora: Dr. Balogh Elemér, tanszékvezető, egyetemi tanár, SZTE ÁJTK

A hadísz- Vigh Krisztián János, tutora: prof. dr. Zimonyi István, tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE BTK

Programozási problémák megoldása az idegtudományban – Kocsis Krisztián (PhD)

Hátrányos helyzetű kisiskolások beilleszkedési nehézségei (különös tekintettel a roma diákokra)- Mezei Tímea, tutora: Dr.Laki Ildikó, adjunktus SZTE JGYPK

A megtérés, mint a cigány integráció egyik alternatívája- Iovanovici Afrodita, tutora: Dr. Povedák István, tudományos munkatárs MTA-SZTE Vallási Kultúra Kutatócsoport 

Játékpedagógia szerepe és helye a 9-10. éves korosztály katolikus Hit-és Erkölcstan oktatásában Jakus Elena, tutora: Vargáné Bögi Veronika, Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Iroda irodai munkatárs

A szakmai délután a Szakértői Bizottság értékelésével, díjkiosztással és a programfelelős, Kalányos Krisztina összefoglaló szavaival zárult.

A programról további képeket ITT talál.

 

Széchényi 2020